Mô tả của Horizon Go

*Important** The app is compatible with most Android devices running OS 4.0.3 or above. The app does not fully work (no streaming) on rooted devices.

Horizon Go turns your device into a TV so you can watch your favourite shows or movies anywhere in the home. You can also watch some channels whilst out and about along with any rented On Demand. (Mobile Data charges may apply)

Horizon Go includes access to the most watched channels so your favourite shows, most popular series and our extensive On Demand movie library are all here. You can also review the TV guide, see what’s on and set recordings.

As part of the new out of home service, some channels require you to register your preferred viewing devices. If this is required a message will appear on screen and all you have to do is follow the simple instructions. You can register two devices in total and you can change one of your preferred devices once a calendar month if you wish.

This app is free of charge. To be able to use the App with all its functionalities, you need to be a Virgin Media Digital TV customer in Ireland, a Ziggo TV customer in the Netherlands; UPC Cablecom Digital TV customer in Switzerland; or Digital TV and Broadband customer of Unitymedia. A MyVirgin/MyZiggo/MyUPC/Unitymedia account is required to log in.

**************************************
By downloading the Horizon Go app, you are confirming that you agree to our Privacy Policy and our Acceptable Use Policy. Privacy Policy Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/privacy-and-terms.html ), Acceptable Use Policy Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/use-policy.html ) . Privacy Policy UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/privacy-and-terms.html ), Acceptable Use Policy UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/use-policy.html).
**************************************

- Note: The customers in Switzerland currently cannot set recordings.

With the Horizon Go app from upc cablecom you turn any screen into a TV. You can watch your favourite programmes, movies and TV series from anywhere in Switzerland when connected to a WLAN. upc cablecom customers can also use the Horizon TV app over a mobile Internet connection (3G/4G).

Currently, the Android TV application is only available in Slovakia
* Quan trọng ** Ứng dụng tương thích với hầu hết các thiết bị Android chạy OS 4.0.3 trở lên. Ứng dụng không hoạt động đầy đủ (không phát trực tuyến) trên các thiết bị đã root.

Horizon Go biến thiết bị của bạn thành TV để bạn có thể xem các chương trình hoặc phim yêu thích ở bất cứ đâu trong nhà. Bạn cũng có thể xem một số kênh trong khi ra ngoài cùng với bất kỳ nhu cầu thuê nào. (Có thể áp dụng phí dữ liệu di động)
 
Horizon Go bao gồm quyền truy cập vào các kênh được xem nhiều nhất để các chương trình yêu thích của bạn, loạt phim nổi tiếng nhất và thư viện phim theo yêu cầu rộng lớn của chúng tôi đều có ở đây. Bạn cũng có thể xem lại hướng dẫn trên TV, xem những gì trên và đặt bản ghi.
 
Là một phần của dịch vụ gia đình mới, một số kênh yêu cầu bạn phải đăng ký thiết bị xem ưa thích của mình. Nếu điều này là bắt buộc, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình và tất cả những gì bạn phải làm là làm theo các hướng dẫn đơn giản. Bạn có thể đăng ký tổng cộng hai thiết bị và bạn có thể thay đổi một trong các thiết bị ưa thích của mình mỗi tháng một lần theo lịch nếu bạn muốn.
 
Ứng dụng này là miễn phí. Để có thể sử dụng Ứng dụng với tất cả các chức năng của nó, bạn cần phải là khách hàng của Virgin Media Digital TV ở Ireland, một khách hàng của Ziggo TV ở Hà Lan; Khách hàng truyền hình kỹ thuật số UPC Cablecom tại Thụy Sĩ; hoặc TV kỹ thuật số và khách hàng băng thông rộng của Unitymedia. Cần có tài khoản MyVirgin / MyZiggo / MyUPC / Unitymedia để đăng nhập.
 
****** / TÌM KIẾM
Bằng cách tải xuống ứng dụng Horizon Go, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Chính sách bảo mật Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/privacy-and-terms.html), Chính sách sử dụng được chấp nhận Virgin Media Ireland (https://www.horizon.tv/en_ie/use-policy. html). Chính sách bảo mật UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/privacy-and-terms.html), Chính sách sử dụng được chấp nhận UPC Cablecom (https://www.horizon.tv/en_ch/use-policy.html) .
****** / TÌM KIẾM
 
- Lưu ý: Khách hàng ở Thụy Sĩ hiện không thể thiết lập bản ghi.
 
Với ứng dụng Horizon Go từ upc cablecom, bạn biến bất kỳ màn hình nào thành TV. Bạn có thể xem các chương trình, phim và phim truyền hình yêu thích của mình từ bất cứ nơi nào ở Thụy Sĩ khi được kết nối với mạng WLAN. khách hàng upc cablecom cũng có thể sử dụng ứng dụng Horizon TV qua kết nối Internet di động (3G / 4G).

Hiện tại, ứng dụng Android TV chỉ khả dụng ở Slovakia

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

3.33
0
5
2
4
2
3
0
2
0
1
2

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Thông tin APK - Horizon Go

Phiên bản APK
2.3.47 Prod
Khả năng tương thích với Android
Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên
UPC
Chính sách riêng tư
http://www.horizon.tv/
Giấy phép
17
Thông tin chi tiết